Zwiedzaj bezpiecznie – poznaj zasady

Aby zapewnić maksymalny możliwy poziom bezpieczeństwa
w muzeum podejmujemy szereg działań mających na celu ochronę przed rozprzestrzenianiem się wirusa.

#pewniewmuzeum

Działania Ogólne

 1. Wprowadziliśmy regulaminu zwiedzania związany z sytuacją epidemiczną uwzględniający wytyczne bezpieczeństwa wskazane przez Ministerstwo Kultury i Sanepid.
 2. Wdrożyliśmy system komunikacji w muzeum dotyczący zasad bezpieczeństwa w trakcie zwiedzania.
 3. Ograniczyliśmy godziny pracy zapewniając czas na codzienną dezynfekcję w muzeum.
 4. Wyłączyliśmy z działania lub ograniczamy funkcjonowanie niektórych elementów przestrzeni muzeum.

Działania podjęte w kierunku bezpieczeństwa zwiedzających

 1. Wprowadziliśmy obowiązek dezynfekcji rąk przed wejście do muzeum.
 2. Miejsca ze środkami dezynfekcyjnymi zostały specjalnie oznaczone.
 3. Wprowadziliśmy obowiązek zakrywania ust i nosa w czasie zwiedzania.
 4. Informacja o zasadach bezpieczeństwa i regulamin znajduje się w kilku miejscach w muzeum przypominając o konieczności zachowania środków ostrożności i higieny.
 5. Ograniczyliśmy liczbę osób jaka jednorazowo przebywających w muzeum do 25. Taka liczba pozwala na bezproblemowe zachowanie odpowiedniego dystansu między zwiedzającymi w muzeum.
 6. Udostępniamy okresowo bezpłatnie aplikację audio przewodnika, który jest dostępny na telefony z systemem android.
 7. Elementy interaktywne są codziennie dezynfekowane.
 8. Ograniczyliśmy godziny zwiedzania z 8 godz. do 5,5 godz. Zapewniając tym samym niezbędny czas na dezynfekcję w muzeum.
 9. Okresowo zawiesiliśmy działania edukacyjne oraz zwiedzania grupowe.
 10. Ograniczyliśmy możliwość zwiedzania z przewodnikiem do zwiedzania indywidualnego (2 osoby, maksymalnie 4 w przypadku rodzin z dziećmi).
 11. Zobowiązaliśmy pracowników do kontroli przestrzegania obostrzeń sanitarnych
  w muzeum.
 12. Udostępniliśmy on-line materiały merytoryczne dotyczące eksponatów muzeum.

Działania podjęte w kierunku bezpieczeństwa pracowników

 1. Pracownicy zostali wyposażeni przyłbice, maseczki, rękawiczki oraz środki dezynfekcyjne.
 2. Miejsca styku z klientami  takie jak recepcja/kasa zostały wyposażone w zabezpieczające szyby z pleksi.

3. Zespół został podzielony na dwie niezależne grupy, nie pracujące razem.

4. Pracownicy zostali przeszkoleni i pouczeni o zasadach bezpieczeństwa w muzeum.

5. Rekomendujemy płatności kartą.